keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Zemin > Parke
Nem ve ortam ısısının parkeye etkisi
      “Tıpkı insanlarda olduğu gibi, ahşabı da direkt olarak etkileyen belli bir nemi düzeyi vardır. Lamine parke döşeme uygulamalarında, çevresel faktörler yani ortam ısı ve bağıl nem önemli bir rol oynar. Parkenin ilk günkü görünümünü muhafaza edebilmesi için, ani ısı değişimleri ve rutubetten mümkün olduğunca korunması gerekir.”
     
     Lamine parke uygulamasında kullanılacak şapın asgari nem düzeyinde olduğu kabul edildiğinde, parkenin mekandaki çevresel şartlara bağlı bir takım kullanım sınırları bulunur.
     
     İnsanın kendini en rahat hissettiği ideal oda ısısı 20°C ve bağıl nem oranı ise %50-60 civarındadır. İmalat prensiplerine bağlı olarak yukarıda belirtilen ısı değerleri, lamine parkede fiziksel herhangi bir değişiklik yaratmaz.
     Uygulama, belirtilen bu ısı değerlerinden farklı bir ısı ve bağıl nem ortamında gerçekleştirilirse ya da uygulamadan sonra bu farklı değerler ortaya çıkarsa, lamine parke üzerinde çatlakların oluşması ya da parkenin kabarması muhtemeldir. Hatta bazı durumlarda üst tabakanın alttakinden ayrılması bile söz konusu olabilir.
     
Ortam ısısı ve bağıl nemin parke nemi üzerindeki etkileri
      Tıpkı insanlarda olduğu gibi, ağacın da kendini rahat hissettiği bir denge nemi düzeyi vardır. Ahşap döşeme için en uygun ortam şartları %30 - %50 arasındaki bağıl nem ile 15°C - 30°C ısıdır.
     
     Bu anlamda, masif ya da lamine parkenin daralıp genişlemesi ile bağıl nem arasında çok önemli bir ilişki söz konusudur. Bağıl nem oranında gerçekleşen %10'luk bir değişim, parke eninde takriben %1'lik bir genişlemeye veya daralmaya neden olur. Ancak bu durum ahşabın doğal bir davranışı olduğu için şikayet sebebi olmaması gerekir.
     
      Belirli ısı ve bağıl nem bileşimlerinde ağaçta oluşması beklenen bazı denge nemi değerleri bulunur. Söz konusu bu değerler içinde ahşap ufak oynamalar gösterir. Ancak bu değerlerin altında veya üzerindeki değişikliklerde ahşaptaki çekme veya genleşme daha fazla olabilir.
     
     Masif veya lamine parkenin döşendiği günkü görünümünü muhafaza etmesi için, döşendiği ortamın ani ısı ve rutubet değişikliklerinden mümkün olduğu kadar korunması tavsiye edilir.
     
     Bu nedenle, özellikle soğuk mevsimlerde, odadaki bağıl nemin kontrol edilmesi, çıkan değerlerin alçaltılması veya yükseltilmesi özel bir önem arz eder.
     
     Oda içindeki sıcaklık arttığında, dışarıdan gelen taze hava ile birlikte bağıl nem miktarı da artacaktır. Böylesi bir durumda, uygulamaca olaya müdehale ederek bağıl nemi ideal orana ulaştırması gereklidir. Lamine parke, özellikle geniş mekanlarda kullanıldığı zaman, ortamdaki ısı ve rutubetin ani ve aşırı değişikliklere uğramamasına dikkat edilmelidir.
     
     Yerden ısıtma söz konusu olduğunda, sistem belirli kurallar dahilinde açılıp kapatılmalıdır. Eğer sabit bir ısı söz konusu ise, yüzey ısısı 25°C'yi geçmemelidir. Lamine parke uygulamasını yaptırmadan önce yerden ısıtmalı zeminler konusunda satıcınıza danışmanızda yarar vardır.
     
Kaynak: zeminonline.net

Google
GoogleReklam vermek için...