keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Zemin > Parke
Parke nedir?
      Meşe, gürgen ve kayın kerestelerinin makinelerde işlenmesiyle elde edilen dar ve uzun döşeme, kaplama gerecidir.Parkeler, yer döşemeleri, yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılmak için ideal malzemelerdir.
     
     Hem yere yapıştırmalı masif, hem de lamine biçimindeki uygulamaların ikiside mümkündür.Lamine parke uygulamalarında yüzer sistemin tatbik edildiği mekanlarda ısı kaybının, yapıştırma sistem lamine parkeye oranla daha fazla olacağı kabul edilmelidir.Her iki uygulama durumunda da aşağıdaki kurallara ve imalatçının talimatlarına uyulmalıdır.
     
Kural 1
      Sadece sağlık ile ilgili nedenler göze alınırsa dahi, yüzeydeki azami ısı 26°C - 27°C'yi geçmemelidir. (Azami 30°C)
     
Kural 2
      Yere yapıştırılarak uygulanan parkelerde sıcak su boruları (serpantinler) üzerinde asgari 30mm kalınlığında şap dökülmelidir.
     
Kural 3
      Diğer zemin kaplama malzemelerinde de yapılması gerektiği gibi, şap nihai sertliğe ulaştıktan sonra, ısıtma sistemi en az 2 hafta süreyle, en azından yarı kapasitesinde çalışırılmalıdır.
     
     Parke döşenmeden 1-2 gün önce yerden ısıtma sistemi kapatılmalı ve parke döşeme işleminin bitmesini takiben ısıtma tekrar devreye sokularak ısı 3-4 gün içinde kademeli olarak yükseltilmelidir. Bu önlem,kalıntı nemin atılarak parkeye zarar vermesini önler.
     
Kural 4
      Parke döşemeye başlanırken şapın nemi %1.5 (GANN 30-35)'ten fazla olmamalıdır ve yapıştırmada yüksek kaliteli tutkal kullanılmalıdır.Ayrıca parke döşenecek odanın bağıl neminin normal değerlerde olması dikkat edilmelidir (%50-%60). Bu husus, parkelerin birleşmelerinin doğallığı için gerekli olduğu kadar, insan sağlığı açısından da dikkate alınmalıdır.
Google
GoogleReklam vermek için...