keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı
Kompozit çelik yapı sistemleri
      COMPART Kompozit Yapı Sistemleri ile yapılacak binaların tasarımı ve projelendirilmesinde bütün dünyaca kabul görmüş hesap yöntemleri kullanılıyor. Bu projeler ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) gibi kuruluşlar tarafından önerilen ve dünyada otorite olarak kabul edilen AISC (American Instutite Of Steel Construction) gibi teknik okullar tarafından geliştirilen hesap yöntemleri ile yapılıyor.
     
     Ayrıca bu hesaplar EUROCODE, DIN ve Türkiye’de kullanılan TS 648, TS 4561 ve bu standartların atıfta bulunduğu diğer standartlar ile Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanıyor.
     
Sistemde kullanılan malzemeler
      Sistemi oluşturan yapısal çelik elemanlar standart NPI, IPE, HEA, HEB veya benzeri depo malzemelerin yanında, projeye özgü özel kesitler ST37 veya ST52 mukavemet sınıflarında saclardan yapılıyor.
     
Temeller: COMPART Kompozit Yapı Sisteminde, temeller betonarme olarak tasarlanıyor. Çelik kolonlar temel içine yerleştirilen ankraj bulonlarına bağlanıyor. Temel projelendirilmesi aynı betonarme binalarda olduğu gibi bina yükleri ile zemin koşulları gözetilerek tasarlanıp hesaplanarak yapılıyor.

Bodrum kat: COMPART Kompozit Yapı Sistemleri’nde kompozit kolonlar kullanılarak çelik yapı uygulaması bodrum kattan başlatılabiliyor. Kompozit kolonlar, betonarme perde ile uyum sağladığından, bodrum katlı çelik yapıların tasarımında temel üstünden itibaren çelik yapı elemanları kullanılabiliyor.

Döşemeler: COMPART Kompozit Yapı Sistemleri’nde Artem İnsaat tarafından geliştirilen “Asmolen Bloklu Kompozit Döşeme Sistemi” kullanıldığı için, döşeme kalıbı yapmaya gerek kalmıyor. Son derece güvenli olan bu sistemle azami malzeme ve işçilik tasarrufu sağlanabiliyor.

Duvarlar: COMPART Kompozit Yapı Sisteminde duvarlar aynı betonarme binalarda olduğu gibi, tuğla, bims blok, gazbeton gibi bilinen duvar malzemeleriyle ısı yalıtım detaylarına uygun olarak teşkil edilebiliyor. Taşıyıcı sistem elemanları ile duvar blokları arasında herhangi bir uyumsuzluk oluşmuyor.

Isı yalıtımı: COMPART Kompozit Yapı Sistemlerinde, ısı yalıtımı olması gereken en basit, en kolay ve en ekonomik fakat en ideal şekilde çözülüyor. Duvar yapımında kullanılan malzemelerin niteliğine göre ısı yalıtım detayları uygulanıyor.

Maliyet: COMPART Kompozit Yapı Sistemleri her koşulda betonarme bina maliyetlerini geçmemeyi hedefliyor.

Montaj: Birleşim elemanları olarak DIN 6914 10.9 kalite çelik konstrüksiyon bulonları kullanılıyor. Bulonlar projede belirlenen sıkma momentlerinde tork anahtarları ile sıkılıyor.

Web: www.arteminsaat.com.tr
Google
GoogleReklam vermek için...