keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı > Pencere
Pencerelerde ısı yalıtımı...
      Pencereler yapıda kullanıldıkları günden bugüne kadar yüklendikleri fonksiyonlar açısından çeşitli değişimler göstermişlerdir. İlk uygulamalarda yapıya sadece hava ve ışık sağlayan pencere, cam ile kullanılmaya başlamasıyla koruma fonksiyonlarını da yerine getirmeye başlamıştır. Günümüzde malzemelerin geliştirilip detaylandırılması ile pencere saydam bir cephe elemanı olarak görev yapmaktadır.
     
     Bilindiği gibi, doğrama türlerine göre pencereler ısı geçirme katsayıları açısından farklılık göstermekte ve doğrama türüne göre ahşap, plastik ve metal doğramalı pencereler olarak ele alınmaktadır. Ülkemiz genelinde halen pencerelerde tek cam kullanılmaktadır.
     
     1970 'li yıllarda yapılan binalarda da özellikle ön cephelerin tamamen cam yapıldığını görüyoruz. Son 10 yıl içinde çift cam (ısıcam) oldukça yaygınlaşmış olup hatta yansıtmalı çift camlar da kullanılmaya başlanmıştır. Pencerelerde basit yani tek cam uygulaması halinde ısı kaybı 100 ise çift cam kullanılması halinde yaklaşık 50, yansıtmalı çift cam kullanılmasıyla da 25 değerine kadar düşürülebilmektedir.
     
     Yansıtmalı çift cam kullanılması halinde oda içindeki ısı kaynaklarından olan uzun dalga boylu ısı ışınımı camdan tekrar içeriye yansımakta ve ışınımla ısı kaybı azalmaktadır. Kısa dalga boylu güneş ışınımı ise oda içine girebilmektedir.
     
Kasa ve doğramaların ısı kaybına etkisi
      Kasa ve doğramaların genellikle fırınlanmış keresteden yapılmaları gerekmekle beraber, ülkemizde fırınlamaya özen gösterilmediği için çok kısa sürede şekil bozuklukları (deformasyonlar) olmakta, dolayısıyla hava kaçakları artmaktadır.
     
     Alüminyumdan yapılan kasa ve doğramalar bir ara yaygınlaşmasına karşın alüminyumun ısı iletim katsayısının çok yüksek olması nedeniyle ısı köprüsü etkisi büyük olmaktadır. Isı köprüsü etkisini azaltacak konstrüksiyonlara yönelme olmuştur.
     
     Son yıllarda PVC (sentetik) asıllı kasa ve doğramalar çok yaygınlaşmaya başlamış olup ısı köprüsü etkisini azaltacak konstrüksiyonlar kullanılmaktadır.
     
Panjurların ısı kaybına etkisi
      Ülkemizde panjurlar genellikle güneş ışınımından korunmak için tercih edilmekle beraber, ısı kaybının azalmasında önemli rol oynarlar. Panjurun alüminyun veya PVC asıllı ve ara boşluğun ısı yalıtım malzemesi ile doldurulmasına göre (K) toplam ısı geçiş katsayıları da farklı olur. Tablo 1.5 'in incelenmesinden çift cam (ısıcam) kullanılmasına göre panjur ve perdeye bağlı olarak ısı kaybının %50 azaldığı anlaşılmaktadır.
     
Hava kaçaklarının önlenmesi
      PVC 'den yapılan pencerelerden hava kaçakları hemen hemen sıfır değerine düşürülebilmiştir. Ahşap pencereler ile özellikle sokak kapılarında hava kaçaklarının önlenmesinde sızdırmazlık bantları, çıtaları ve keçeleri kullanılmaktadır.
     
     
Google
GoogleReklam vermek için...