keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı > Beton
Yüksek dayanımlı beton...
      Erken yüksek dayanım ve 28 günde çok yüksek basınç dayanımı göstermesi, yüksek dayanımlı betonun ana özellikleridir. Basınç dayanımının yanı sıra durabilitesi de yüksek olan bu tip betonlar, özelikle uzun ömür gerektiren yapılarda tercih edilir.
     
Özellikleri
      Yüksek dayanımlı betonun formülasyonu, su/çimento oranını minimize edecek şekilde tasarlanır. Yüksek dayanımlı betonun dizaynında hedef, betonu oluşturan malzemeler arasında oluşabilecek boşlukları en aza indirmektedir.
     
Bu durum iki temel özelliği ortaya çıkarmaktadır.
 • Yüksek basınç dayanımı
 • 28 gün sonunda 70 N / mm2
 • 1 gün sonunda 40 N / mm2
 • Düşük su/çimento oranı sayesinde düşük porozite ve yüksek durabilite

        Bu özellikler uzun dönemde, zor çevresel şartlar altında bile özelliklerini kaybetmeyecek, yoğun ve buna rağmen çok yüksek dayanımı olan beton ortaya çıkarmaktadır.
       
  Uygulama alanları
        Yüksek dayanımlı beton, coğrafi, iklimsel ve kimyasal çevrenin zorlayıcı olduğu durumlarda; yüksek dayanımın ve yapının toplam ağırlığının önem kazandığı yapılarda tercih edilmektedir.
 • Bayındırlık işlerinde; köprü viyadük vb.
 • Yüksek dayanım gerektiren bina ve zeminlerde
 • Yol yapımında, özelikle trafiğe çabuk açılması amacıyla
 • Yer altı çalışmalarında
 • Nükleer endüstride
 • Prefabrikasyonlarda
 • Sürekli su ile temas halindeki yapılarda; baraj, liman vb.
 • Zorlu çevre şartlarına maruz kalan yapılarda.

  Teknik avantajları
 • Düşük porozitesi sayesinde zorlu kimyasal ortamlarda da yüksek direnç gösterir.
 • Korozyona karşı gösterdiği yüksek direnç, betonarmenin daha iyi korunmasını sağlar.
 • Donma/çözülme ve buz çözücü tuzlara karşı dayanıklılığı yüksektir.
 • Yüke maruz kaldığında, geleneksel betonlara göre, daha az sünme gösterir.
 • Çelik ve beton arasında daha iyi yapışma sağlar.
 • Standart betonla karşılaştırıldığında daha yüksek geçirimsizliğe sahiptir.
 • Yüksek çekme mukavemeti > 4 N/ mm2
 • 16 mm ve üstü agrega çapında da üretilmesi mümkündür.

  Uygulama avantajları
  Yüzey kalitesi
        Yüksek dayanımlı betonun kompozisyonu ve işlenebilirliği, standart beton ile karşılaştırıldığında, çok daha düzgün bir yüzey elde edilebilmesi sağlanmaktadır. Bu özellik, yüzey kalitesinin öncelikli olduğu yapılarda önem kazandırmaktadır.
       
       Düşük granülometri (16 mm) ve yüksek akışkanlıkta formüle edilen yüksek dayanımlı betonların işlenebilirliğinin yüksek olması, uygulamada pek çok avantaj sağlar.
 • Uzun mesafelerde pompalama kolaylığı
 • Yoğun donatılı yerlerde döküm kolaylığı
 • Segregasyon oluşmaması
 • Daha az vibrasyona gerek duyulması
 • Böylece yerleştirme işçiliği ve enerjisinde tasarruf sağlanması.

  Ekonomik avantajlar
 • Kesit alanlarının ve taşıma elemanlarının azaltılması ile kullanılabilir alanın artması,bunun yanı sıra yapının toplam ağırlığının azalması
 • Kullanılan toplam beton miktarında tasarruf
 • Yapının kullanıma açılmasının hızlandırılması, toplam proje süresinde tasarruf
 • Çabuk elde edilen yüksek dayanım sayesinde kalıbın daha çabuk sökülebilmesi, dolayısıyla daha verimli kullanılabilmesi.


 • Google
  Google  Reklam vermek için...