keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı > Beton
Lafarge Aslan Çimento
      Lafarge Türkiye, inşaat sektörüne sunduğu yeni ürünü ''Karat MC 12.5X'' ile sıva ve harç uygulamalarında kireç ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sıva ve harç uygulamaları için tasarlanmış özel bir çimento olan ''Karat MC 12.5X'', kireç eklenmeden sadece su ve kum ile karıştırılarak kullanılabiliyor.
     
     “Karat MC 12.5X”, alanındaki geleneksel ürünlerden, sıva düzeltmede kolaylık, dökülme kaybında azalma, zamandan tasarruf, rahat işlenebilme ve üstün yapışma kabiliyeti gibi özellikleriyle ayrılıyor. Her türlü duvar, zemin ve doğal taş uygulamalarında kullanılabilen ''Karat MC 12.5X'', klasik çimento torbalarına göre daha rahat taşınabilen 40 kg’lık özel ambalajıyla piyasaya sunuluyor.
     
Sıva ve Harç İçin Yeni Bir Çimento: Karat MC 12.5X

Karat Nedir ?
      Lafarge Aslan Çimento’nun yeni ürünü Karat MC 12.5X, her tür yapıda sıva ve duvar örme işlerinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli harç elde etmek için üretilmiş bir hidrolik bağlayıcıdır. Karat MC 12.5X, TS 22-1 EN 413-1 Mart 1988’e uygun olarak üretilmiş, portland çimento klinkeri ve kalker katkısından oluşan bir endüstriyel üründür. Karat MC 12.5X, harçtaki çimento ve kirecin fonksiyonlarını birlikte yerine getirir, kum ve su ile karıştırılarak kullanılır. 4 mm maksimum dane çaplı ve 0-250 mikron fraksiyonu % 10 – 30 mertebesinde olan kumlarla kullanılması tavsiye edilir.
     
Kullanım Sahası
      Her türlü tuğla, gazbeton, briket, bims blok ve doğal taş duvar örme işlerinde kullanılmaya elverişlidir. Yeni yapılar ve tadilat işlerinde, iç ve dış cephe tek veya çift kat sıva uygulamaları için idealdir. Karo mozaik taban harcı ve mahya kiremitlerinin harçla sabitlenmesi amacıyla da kullanılabilir. Bu ürün, “TS EN 206-1 : Beton” standardı kapsamındaki taşıyıcı beton uygulamalarında kullanılmaz.
     
Uygulama

Karat MC 12.5X ile Duvar Harcı
      Bilinen yöntemle, yapı elemanları arasındaki yatay ve düşey derzleri doldurarak kullanılır. Derzler 15 mm’yi (gazbetonda 10 mm) aşmayacak şekilde eşit tutulmalı, harcın taşan kısmı temizlenmelidir. Doğal taş, dolu tuğla veya beton bloklarda derzin tamamı harçla doldurulmalıdır. Tuğla, briket ve gazbetonda ise, sıranıniki kenarına paralel olarak aralarında en fazla 50 mm açıklık kalacak şekilde harç uygulanması önerilir. Yapı elemanlarının şekil bozuklukları, kenar ve köşe kırıkları da harçla doldurularak düzeltilmelidir. Düşey genleşme derzleri harçla doldurulmaz. Harcın kıvamı tuğla ve briket içerisindeki boşluklara akmayacak şekilde olmalıdır. Örme işlemine başlanmadan önce yapı elemanları hafifçe ıslatılmalıdır. Her yeni sıra örülürken, harcı koymadan alttaki tuğla sırasının hafifçe ıslatılması önerilir. İmalatın terazisi ve şakulü sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Örme işlemi ve harcın katılaşması sırasında , gece veya gündüz , ortam sıcaklığının +5 Cº’in altında olmaması gerekir. Harç dayanımı 4 Mpa mertebesine ulaşmadan don etkisine maruz bırakılmamalıdır.
     
Karat MC 12.5X Duvar Harcı’nın Üstünlükleri
      Karat MC 12.5X harcı uzun priz süresi boyunca plastik özelliğini koruyan ve hedeflenen nihai dayanım performansını sağlayan bir harçtır. Elle veya makina ile uygulanmaya elverişlidir. Yüksek kohezyonu ve yüzeye tutunma kabiliyeti ile dökülme kayıplarını azaltır. İşlenebilirliği yüksektir.
     
Karat MC 12.5X ile Sıva
      Sıvanacak yüzeyler sağlam, sertleşmiş, temiz, tozsuz ve elden geldiğince düzgün olmalıdır. Tuğla derzleri, hasarlı kısımlar, duvar köşe birleşimleri tercihan duvar işlemi sırasında (veya sıvadan 4 hafta önce) düzeltilmiş olmalıdır. Eğer yüzey heterojen malzemeden oluşuyorsa, su emmeyi azaltmak için ilk katmanda duvarın 1/ 2 oranında yüksek kıvamlı Karat MC 12.5X: Kum karışımı ile sıvanması önerilir. Bu uygulamadan önce, davranış özellikleri birbirinden farklı olan malzemelerin (mesela beton ve tuğla) birleşim yerlerinin, pencere ve kapı köşelerinin file ile takviye edilmesinde yarar vardır. Filenin yüzeye çimento ile tutturulması gerekir. Son kat sıva uygulaması iki gün sonra yapılmalıdır.
     
     Yüzeyin su geçirimsiz ya da aşırı ıslak olmaması gerekir. Sıvanacak duvarın rutubeti % 6’dan fazla olmamalıdır. Yüzey rutubeti yüksek olduğunda file kullanılmasında yarar vardır. Sıvanacak yüzeyin donmamış olması gerekir. Yağmur , su damlaması ve doğrudan güneş ışığına karşı önlemler sıvama işleminden önce alınmalıdır. Sıvama işlemi ve sıvanın katılaşması sırasında, gece veya gündüz, ortam sıcaklığının +5 Cº’ın altında olmaması gerekir.
     
Doğal Taş, Taban Tuğlası veya Beton Yüzeylerde : Sıva tek katmanda ve min 20 mm kalınlıkta uygulanır.

Hafif Yapı Bloku ve Gazbeton Yüzeylerde : Yapının iç yüzeyi tek katman ve 15 - 20 mm kalınlıkta uygulanır. Dış cephede ise yaş üzerine yaş iki katman uygulanması önerilir. İlk katmanda yüzeye toplam sıva kalınlığının 2/3’ü mertebesinde sıva yapılır, ikinci katman ise bunun üzerine toplam kalınlık 20 mm’yi aşmayacak şekilde uygulanır ve bitirme işlemi yapılır. Gazbeton yüzeylerin sıvası iç ve dış cephede 20 mm’den daha ince olmamalıdır.

Karat MC 12.5X Sıva Harcı’nın Üstünlükleri
      Karat MC 12.5X ile üretilen sıva harcı yüzeyle mükemmel bir aderans sağlar. Karılma, uygulama ve tesviyesi son derece kolaydır. Elle veya makina ile uygulanmaya elverişilidir. Dökülme kayıplarını azaltan kıvamı ve kolay yüzey bitirmeye imkan tanıması sayesinde maliyet ve verim avantajları sağlar.
     
Kür ve Sertleşme Süresi
      Taze sıvanmış yüzeyler, yağmur ve su damlamasına karşı ve ayrıca doğrudan güneş ışığı , rüzgar ya da ısı kaynağı nedeniyle hızlı kuruma riskine karşı korunmalıdır. Yaz aylarında, yeni sıvalı yüzeylerin gölgede en az 3 gün boyunca düzenli olarak su kürüne tabi tutulması önerilir. Sertleşme süresi ile ilgili tecrübeler, sıva kalınlığının her 1 mm’si için 1 güne ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
     
Karat MC 12.5X Sıvası Üzerine Son Kat Hazır Sıva Uygulaması
      Dış cephede son kat hazır sıva (renkli hazır sıva, mineral sıva, tekstür vb.) uygulamadan önce Karat MC 12.5X sıvasının yeterince sertleşmiş olması gerekir. Bu iş için gerekli süre en az 14 gündür. Sıva yüzeyinin son kat için hazırlanması ( ıslatma, astarlama vb.) seçilen sıva türüne bağlı olarak yapılır. Çatlama temayülü düşük olduğundan , Karat MC 12.5X sıvası üzerine son kat için mineral sıva veya tekstürlü sıvalar önerilir. Son kat sıva ve boyaların su geçirimsiz fakat buhar geçişine elverişli özellikte olması gerekir.
     
Kalite Kontrolü
      Karat MC 12.5X’in kalitesi Lafarge Aslan Çimento’nun garantisi altındadır ve istendiğinde üretim sırasında yapılan standartlara uygunluk testleri istendiğinde tüketicilere sunulmaktadır. Bu ürün ile hazırlanan sıva ve harçların uygunluğu ise TS EN998’e göre değerlendirilmelidir.
     
Teknik Destek ve Danışmanlık
      Lafarge Aslan Çimento Teknik Hizmet Birimi Karat MC 12.5X uygulamalarına ücretsiz teknik destek sağlar, gerektiğinde sahada uygulama eğitimi verir.
     
Uyarılar
 • Dış cephede sıvalarının zarar görmesini engellemek için, gerekli tedbirler alınmış olsa bile, çok sıcak havalarda ve güneş ışığına doğrudan maruz duvar yüzeylerine sıva yapılması önerilmez.
 • 15 m2’ den daha büyük yüzeyli ve aşırı kalın sıva gerektiren ya da sıva kalınlığının düzensiz olduğu yüzeylerde (özellikle dış cephede ) alkali etkilere dayanıklı bir file ile takfiye yapılmalıdır. Filenin yerleşimi sıva kalınlığının 2/3’ü mertebesinde olmalı, file bindirmeleri ise en az 200 mm tutulmalıdır.
 • Büyük sıva yüzeylerinin 8’er metre aralıklarla ve min 5 mm derinlikte derzle ayrılması tavsiye edilir.
 • Sıva, yapının sünmesi veya değişik malzemelerin hacim genleşmesinden kaynaklanan gerilmeleri karşılayamaz. Çatlak oluşumunu en aza indirgemek için doğrudan güneş ışığına maruz dış cephelerde file kullanılmalıdır.
 • Bilinen teknik prensipler uygulanmadan hızlı bir şekilde inşa edilen yapılarda çatlak oluşumunun önüne geçilemez. Yapılarda reolojik değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan sünme etkisi, imalatın tamamlanmasını takip eden ilk yılda daha etkindir.

  Kaynak: raf.arkitera.com
 • Google
  Google  Reklam vermek için...