keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı > Beton
Neden hazır beton
Literatürde beton:
      Beton, çimento, su, agrega ve bazen de katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup şekil verilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan bir yapı malzemesidir.
     
Betonun cazibesi:
      Betonu günümüzün en yaygın taşıyıcı yapı malzemesi yapan özellikleri şöyle sıralamak mümkündür :
 • Ucuzluğu,
 • Bilgisayar kontrollu santrallar, ideal transmikser ve pompalar ile üretim, taşıma ve yerleştirme aşamalarında büyük gelişmelerin sağlanmış olması,
 • Şekil verilebilme kolaylığı,
 • Yüksek basınç dayanımlarına ulaşılması,
 • Fiziksel ve kimyasal dış etkilere karşı dayanıklılığı,
 • Çelik donatı ile(betonarme) çekme mukavemetinin yetersizliğinin dengelenmesi,
 • Öngerme yoluyla büyük açıklıkları geçmesinin sağlanması,
 • Hafif agrega ile hafifletilmesi, pigmentlerle renklendirilmesi.

       
  Beton karışımındaki su, betonun mukavemetini ne şekilde etkiler?
        Beton karışımında, çimento ağırlığının %25-30'u oranındaki su miktarı, hidratasyon (çimento ile suyun reaksiyonu) için yeterlidir. Bu oranin üzerinde kullanılan su, betona işlenebilirlik özelliği kazandırmak için katılır. Ancak, betondaki su oranı ne kadar yüksek olursa, betonda oluşabilecek boşluk riski o kadar artar. Bu da betonun mukavemetini düşürür. Boşluklara girebilecek klor, sülfat v.b. zararlı etkenler beton ve demir donatıya önemli derecede hasar verir. Taze betona verilebilecek en büyük zarar, karışıma gereğinden fazla su ilave etmektir.Lafarge, müşterilerine mümkün olan en iyi teknik hizmeti sağlamayı taahhüt eder. Tüm sorularınız ile ilgili satış sorumlularımız size hizmet etmekten mutluluk duyacaklardır.
       
  Hazır beton ile betoniyerde inşaat mahalinde hazırlanan beton arasındaki fark nedir?
        Hazır beton, yüksek teknoloji ürünü bilgisayar kontrollü santrallerde üretilen, standartlara uygun hammadde ve karışım oranları uygulanan, taşınması ve dökümü transmikser ve pompalarla hızlı ve kolay sağlanan, isçilik, kalite ve harcanan zaman açısından karşılaştırıldığında betoniyer ile inşaat mahalinde hazırlanan betona göre çok daha ekonomik bir yapı malzemesidir. Betoniyer ile inşaat mahalinde hazırlanan betonda, karışım oranları genellikle standardın yasakladığı şekilde hacimle tesbit edilir, malzeme kalitesinin kontrolü yoktur, karışımda homojenlik tam olarak sağlanamadığı için mukavemet değişkendir, su ilavesinde sınırlama yoktur. Düşük mukavemetli ve kısa ömürlü beton, içindeki demiri diş etkilere maruz bırakıp donatının paslanmasına yol açar. Lafarge, müşterilerine mümkün olan en iyi teknik hizmeti sağlamayı taahhüt eder. Tüm sorularınız ile ilgili satış sorumlularımız size hizmet etmekten mutluluk duyacaklardır.
       
  Hazır beton, nihai mukavemetini ne kadar sürede kazanır?
        Erken ve/veya yüksek mukavemet sağlamaya yönelik herhangi bir müdahalede bulunulmadıysa, nihai mukavemetinin %60-70'ine 7 günde, yaklaşık %100'üne 28 günde ulaşır. Yaklaşık diyoruz, çünkü, betonun yaşayan bir malzeme olduğunu ve 28 günden sonra da mukavemet almaya devam ettiğini söylememiz doğru olur. Ancak mukavemet, logaritmik artiş göstermektedir ve 28 günden sonraki mukavemet artisi çok düsüktür. Lafarge, müsterilerilerine mümkün olan en iyi teknik hizmeti sağlamayi taahhüt eder. Tüm sorularınız ile ilgili satış sorumlularımız size hizmet etmekten mutluluk duyacaklardır.
       
  Renkli beton yapılabilir mi?
        Değişik pigmentlerin ilavesi ile istenen renkte beton yapmak mümkündür. Son zamanlarda kaldırımlarda sıkça gördüğümüz parke taşlar renkli betona örnektir.
       
  Kaynak: lafarge-beton.com.tr
 • Google
  Google  Reklam vermek için...