keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı > Ahşap
15 derste kütük evler
Türkiye'de henüz pek yaygın olmasalar da, kütük evler duyup görenlerin hayallerini süslüyor. Kütük ev satın almak ve yaşamını bu evde sürdürmek isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var.
      1 - Öncelikle görüştüğümüz şirketin profili hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Firmanın ya da temsil ettiği firmanın bu işi uzun yıllardır yapıyor olması önemli. Çünkü bu, firmanın müşterilerine verdiği ve vereceği teknik hizmetin kalitesinin göstergesi olacaktır. Ayrıca uluslararası tecrübesi ve şöhreti de önemli. Bunun dışında bir kütük ev firmasının yaptığı binalarda kullanılan malzemenin kalitesinden ve yapısının sağlamlığından emin olamazsınız. Bunun için en güvenilir yolu ise söz konusu binaların standartlara ve normlara uygun olarak üretilip üretilmediğinin bilinmesidir. Bunun için, üretici firmanın kütük evlerle ilgili hangi birliklere üye olduğunu ve hangi standartlarda üretim yaptığını mutlaka öğrenin.
     
     2 - İkinci adım olarak satış kontratının şartları hakkında bilgi almalısınız. İlk olarak müşteriye verilen sözlü garanti ve vaatlerin kontratta yazılı olup olmadığını araştırmalısınız. Ayrıca ödeyeceğiniz para karşılığında firmanın size hangi malzemeleri ve hizmetleri vereceğini iyice anlamanız gerekli. Ödeme programı da önemli. Kontratta yazılı olan fiyatın, ödemeniz gereken miktarın tamamı olup olmadığı ya da kontratı iptal ettiğinizde ödenen paranın ne kadarını geriye alabileceğiniz hakkında da bilgi sahibi olmalısınız.
     
     3 - Temel malzeme paketinde, bu malzemelerle sağlanan hizmetleri ve fiyatlarını gösteren detaylı bir listenin mevcut olması gerekli. Ayrıca pakete dahil olmayan fakat evi tamamlamak için gereken ekstra malzemelere ait bir listenin bulunması da önemli.
     
     4 - Firma tarafından sağlanan malzemelerin kalitesi hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bununla ilgili size yazılı olarak bir "Üretim Kalite Kontrol Sistemi" verilmelidir.
     
     5 - Tabii ki bir kütük evde en önemli malzeme kütüklerdir. Kullanılan ağaç cinsleri, kesimlerinin nasıl gerçekleştirildiği (hazır kesim olup olmadığı, üzerinde tesisat ve çiviler için delikler bulunup bulunmadığı gibi), seçilen ağaç cinsinin özellikleri (çürümeye dayanıklılık, izolasyon, v.b.), en önemlisi de seçilen cinsle diğer cinsler arasında fiyat farkı olup olmadığı hakkında firma tarafından bilgilendirilmelisiniz.
     
      6 - Kütüğün seçiinden sonra bilgi sahibi olmanız gerektiğine inandığımız bir diğer konu, kütüklerin teslimat öncesinde ve sonrasındaki durumu. Kütüklerin kurutulup kurutulmadığı da önemli bir konu. Çünkü bilindiği gibi nem oranı ahşap malzemeler için çok önemli. Onun için de kütüklerin kurutulma biçimini öğrenmek gerekiyor (normal ortamda mı kurutulmuş, fırınlanmış mı yoksa köklü toprakta olmasına rağmen uzun süre önce ölerek kendi kendine kurumuş ağaçlardan mı?). Teslimattan önce kütüklerin koruyucu bir işleme tabi tutulup tutulmadığı da öğrenilmesi gerekenler arasında. Hangi koruyucularla ne tür bir koruma sağlandığı hakkında bilgi almanız gerekiyor.
     
     7 - Temin edilen temel malzeme paketi ve ekstra malzemeler paketi için birim fiyatlandırılması sunulması "elzem" bir konu. Bu paketlerin neleri kapsadığı ve birim fiyatlarının neler olduğu yapının maliyetini etkileyen önemli faktörlerden. Kütük evinizin tamamlandığında ne kadara mal olacağı konusunda mümkün olduğunca gerçeği yansıtan bilgilere ulaşmaya çalışmalısınız. Tabii ki bunu yaparken tespit edilen tahmini fiyatı diğer firmaların fiyatlarıyla da karşılaştırmayı ihmal etmeyin.
     
     8 - Malzemelerin nakliyesinin nasıl gerçekleştirildiği, bunun müşteriye ne zaman bildirileceği, malzemenin ne kadar sürede boşaltılacağı ve en önemlisi de nakliyat bedelinin ne olacağı hakkında net bilgiler edinmelisiniz.
     
     9 - Yapılan bina, imal edildiği ülkenin inşaat kodlarına uygun olmalı. Üretici firmanın milli bina kodlarından birini alması gerekiyor. Ayrıca planların da profesyonel bir mimar ya da mühendis tarafından onaylanmış olması da gerekiyor.
     
     10 - Üretici firmanın özelliklerinden söz etmeye başlamışken firmanın sunduğu garanti programına da değinmekte fayda var. Tam olarak ne garanti verildiği ve neyin garanti altına alındığı hakkında size doğru ve güvenilir bilgilerin verilmesi gerekiyor.
     
     11 - Üretici firma müşteriyi bilgilendirmek amacıyla inşaat el kitabı ve video gösterimi sunabilecek durumda olmalı. Tabii ki bunların mişteriye yardımcı nitelikte olması ve hiçbir ücrete tabi tutulmadan sunulması gerekiyor.
     
     12 - Firma müşteriye inşaat sırasında teknik yardım sağlıyor mu? Sağlıyorsa bu sözleşmede belirtilmiş mi, teknik yardım sağlayacak kişilerin deneyimleri nedir, bu kişiler inşaat sırasında hangi işlerle uğraşacaklar gibi soruların cevaplarını firmadan alabilmelisiniz.
     
     13 - Firmanın finansman konusunda yardımcı olabilmesi de tabii ki sizin için bir avantajdır. Firmanın bir finans yardım programı olabilir ya da finansman kaynağı bulmanıza yardım edebilir.
     
     14 - Tüm bunlardan sonra sahip olmak istediğiniz evin inşaat ve teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmalısınız. Bir kütük evde sızdırmalık açısından kütük birleşim sistemi önemli bir rol üstlenir. Firma, bunu işlevsel olarak nasıl tasarladığını, diğer firmalarla karşılaştırma ölçütlerini, hava ve su sızıntısı için nasıl önlemler aldığını size açıklamaları. Ayrıca kütüklerde meydana gelmesi kaçınılmaz çatlamaların nasıl kontrol altına alnabileceği, büzüşme ve oturma için ne gibi tedbirler alındığını, proje ve malzeme seçiminin bölgeye göre uygun olup olmadığını, evin montajının diğer firmalarınkinden basit, hatasız, kolay ve hızlı gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmalısınız.
     
     15 - Son olarak da firmanın size sunduğu tasarım hizmetinin özgün olup olmamasında üstünde durmanız gereken konulardan. Böylece tümüyle size ait olduğunu hissedeceğiniz bir eve sahip olacaksınız.
     
Kaynak: HOUSE Ev Modelleri ve Bahçe Dergisi - Ekim 1996
Google
GoogleReklam vermek için...