keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Renk Dünyası
Mobilyada renk tercihini etkileyen faktörler
Renklerin özellikleri
      Renk çok kolay algılanan ve o nispette de değerlendirilen bir şifredir diyebiliriz. Artık özellikleri sebebi ile günümüzde renk ile güçlü etkiler ortaya koymak mümkündür ve bir çok sahada renk etkisini hissettirmektedir. Bu etkiler insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu sebeple günümüz insanına her gün binlerce reklam mesajı renk kompozisyonu ile sunulmaktadır. Mağazalar alış veriş merkezleri, her türlü ticaretin reklamı ve afişlerinde ürünleri daha kolay satmak için kullanılan broşürler göz alıcı renklerle renklendirilmektedir. Alıcıların satın alma dürtülerini artırmak çalışanlara da daha güzel ortam sağlamak için bilinçli bir renk seçimi yapılmaktadır.
     
     Renklerle bezenmiş ve iyi tasarlanmış etiketlere sahip ambalajlar çok daha iyi bir satış şansına sahiptir. "Bir insan duyularını uyaran etkilerin sadece küçük bir kısmını kaydedebilir. Bir nesnenin dikkate alınması yani dikkatleri üzerine .çekmesi için belirgin olması ve bir bireyin retinasını cezp etmesi, yeni ve orijinal olan şeylere sahip olmasıdır. Çünkü bizim her hangi bir renkten kaçmamız veya ondan hoşlanmamamız o rengin dalga boyu ile ilgili olduğu kadar psikolojik yapımızla da ilgilidir."
     
     Renklerin hangisinin daha çok bilgi ve dikkat çektiğini ortaya koyabilmek için tachistoskop denilen alet ve deneklerle yapılmış olan bir deney vardır. Buna göre değişik renkte boyanmış yüzeyler alet vasıtası ile deneklere saniyeden daha kısa bir süre için gösteriliyor sonunda da deneklerden ilk önce hangi rengi algıladıkları sorulmuştur. Deneyden çıkan sonuçlar şöyledir;
     
     Algılanan renkler yüzdelik sıraya göre gösterilmiştir:
     
 • Turuncu 21.4 Kırmızı 18.6
 • Mavi 17.0 Siyah 13.4
 • Yeşil 12.6 Sarı 12.0
 • Mor 5.5 Gri 0.7

        Buna göre turuncu ve kırmızı gibi sıcak ve parlak renklerin daha çok dikkat çektiğini görüyoruz. Sarının daha alt sıralarda yer alması dikkat çekici bir renk olmasına rağmen beğeniye bağlı olmasındandır.
       
       Bu deneyde sarının alt sıralarda çıkmasının yanında Karl Berggrafe'ye ait renkli harflerin renkli zemin üzerinde okunabilirliliği hakkında yapılan deneyde sarı üzerinde siyahın hemen arkasında siyah üzerinde sarının en çok görünen zemin ve harf olduğu tespit edilmiştir. Bundan da sarının çok dikkat çekici tetikleyici bir renk olduğu neticesine varılır.
       
       Ayrıca sarının psikolojiye etkisi tetiklemesi ve zihni açması yönündedir. Karantina bölgelerinde sarı bayraklar kullanılması, trafik ışıklarında sarı rengin hazırlanma mesajı vermesi, afet görevlilerin sarı rengin kullanılması tesadüf değildir.
       
       Londra Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre kıyafetlerde tercih edilen renkler giyenin iş ve aşk hayatını etkiliyor. Örneğin yorgun tipler yeşil giydiklerinde enerjik görünüyor. Üniversite örneğin güne karamsar başlayanlara rahatlatıcı etkisi ve çevreye verdiği güçlü imajı ile mavi renk kıyafetler giymelerini öneriyor. İşe geç kalanlar için uygun renk ise beyaz. Masumiyet sinyali veren beyazın olumsuz düşünceleri yumuşatacağı iddia ediliyor.
       
       Londra Üniversitesi siyah giyenlerin karizmatik bir imaj çizeceğini belirtiyor. Yeşil giyenlerin enerjik mesajlar verdiğini ortaya koyuyor. Silik fark edilmeyen karakterlere önerisi ise sarı gibi göz alıcı renkte kıyafetler.
       
       Birini etkilemenin yolu aşkın rengi de sayılan kırmızı giymekten geçiyor. Uzmanlar morun ise zenginlik rengi olduğunu açıklıyor.
       
       Renk bilimciler uzun süredir renklerin insan psikolojisi üzerine etkilerini araştırıyorlar. Yapılan bütün araştırmalar aşağı yukarı renklerin özelliklerini şu şekilde belirlemiştir:
       
  Siyah
        Koyu ve örtücüdür. Ümitsizliğin ve ölümün sembolüdür. Batı medeniyetlerinde siyah daima keder ölüm ve matem rengi olmuştur. Korku ve karanlığın rengi olduğu gibi fenalıkların ve şeytanın rengi de siyah renktir. Siyah bundan başka asalet, onur ve gücü de temsil eder. Bundan başka resmilik de ifade eder. Bu sebeple makam arabaları siyah olur.
       
       Siyah hırsın da ifadesidir. Batıda matemi simgeleyen siyah Japonya'da mutluluğun simgesidir. Genel anlamda evren ve uzay boşluğunu temsil eder. Siyah renklerin yokluğudur. Bazı kültürlerde bilgeliği temsil eder.
       
  Beyaz
        Temiz, ulaşılamaz ve anlatılamaz olanı ifade eder. Ayrıca boşluk ve sonsuzluk izlenimi verir. Mavi ile yan yana geldiğinde ise ferahlatıcı ve antiseptik bir etkiye sahip olur. Sağlık personelinin giysileri genç kızların gelinliği bu sebeple temizliği ifade etmesi bakımından beyaz renkte seçilmiştir. Nötr bir titreşime sahiptir. Serbest ve rahat bir zihni işaret eder. Beyaz renk tarafsızlığı belirttiği gibi ölen insanların temiz ve ruhsal yolculuk yaptığını belirtmek için matemde de kullanılır.
       
       Beyaz istikrarı devamlılığı ve temizliği simgeler. Bu yüzden eğer üzerinde fazla şaibeler olan bir politikacıysanız beyaz ağırlıklı kıyafetleri seçmelisiniz. Beyaz elbiseler sizin temiz olduğunuz imajını verir. Cem Uzan' ın seçimler sırasında sürekli beyaz kıyafetler giymelerinin nedeni danışmanlarının bu konuda kendisini uyarmasındandır.
       
  Gri
        Melike Efendioğlu "reklamların insan psikolojilerine etkileri" başlıklı yüksek lisans tezinde gri ile ilgili şu tespiti yapmıştır. "Otonom ve karaktere sahip değildir. Ne beyaz gibi canlı ne de siyah gibi basittir. Hiçbir şeyi oluşturamaz kararsız, nötr ruhsal durumun ifadesidir. Enerji eksikliğinin sembolüdür. Grinin mantığı korkuyu yaşlılığı ve ölümün yakınlığını yansıtır ve koyulaştığı ölçüde de bunlar artar. Koyu gri kirliliğin rengidir."
       
       Grafik tasarım uzmanı Rodin Alper Bingöl ise makalesinde ; "gri, diplomatik ve ağır bir renktir ama hareketsizliği yavaşlığı ve ciddiyeti temsil eder. Silahlı kuvvetlerde her yeri griye boyarız. Kapılar, kalorifer. Devlette de her şeyin gri olmasının mantığı buna dayanır. Yaratıcılığı öldürdüğü öne sürülür." demektedir.
       
       Açıktan koyuya doğru değişen bir anlam ifade eder. Genelde belirsizliğin rengidir. Açık tonlarında endişeyi, koyu tonlarında bencilliği görebiliriz.
       
  Yeşil
        Renklerin en sakinidir. Hiçbir yöne eğilimi yoktur. Ne sevinci nede üzüntüyü ifade eder. Mavi karışımı ağır basıyorsa yeşil daha ciddi ve ağır bir görünüme bürünür. Fakat açık veya koyu fark etmeksizin yeşil, sakin karakterini korur. Kayıtsızlık ise özellikle açık yeşilde hissedilir koyu yeşilde sessizlik hissi daha güçlüdür.
       
       Paylaşmanın, uyumun, cömertliğin, iş birlikteliğinin sembolüdür. Sinirlerin yatışmasında, kendine hakimiyette güçlü bir potansiyeldir. Aklın ve bilincin rengidir. İnsana güven, huzur ve istikrar ışınlar. İnsanın doğru kararlar alabilmesi için zihinsel ve duygusal benliğinde, uygun bir ortam yaratır.
       
       Özgürlük, uyum ve denge yeşilin doğal enerjisi ile iletişim içerisindedir. Hayatın yenilenmesinde insanın duygu ve zihinsel potansiyelini yeniliye bilen bir güçtür.
       
       Uyum paylaşım yardımseverlik rengidir. Titreşimi, zıt rengi olan kırmızının tam tersi şeklinde yavaştır. Hayatın yenilenmesini beraberinde getirir. Güven, koruma duyguları, uygun karar ortamı ve eşitlik sağlar. Bu renk gerilimi azaltıp insana denge ve uyum sağlar.
       
       Negatif etkisinde yeşil, umursamazlık ve güven duyamama olumsuz yönlerinde yer alır. Aşırı çekingenlik, şüphe onun vazgeçilmezliğidir. Kıskançlık, bencillik ve erken hüküm verme yeşilin yine belirgin negatif yönleri arasında yer alır. Yeşil zaman zaman tembellik ve dejenerasyona müsait bir kişilikte taşır.
       
  Kırmızı
        Kuvvet, canlılık, enerji ve dinamizm anlamına gelir. Vahşi, canlandırıcı hatta sinir bozucudur ve kendisini zorla kabul ettirir. Bakışlarımızı istesek de istemesek de üzerine çeker. Oldukça sıcak bir renktir. Kırmızının her nüansı ayrı bir psikolojik karaktere sahiptir. Koyu kırmızı; ciddi, geleneksel, ağır, güç dolu ve asalet işaretidir. Orta kırmızı; güç, aktivite, hareket ve tutkulu bir özlemi ifade eder.
       
       Her tür kırmızı gölgelendirmeler güç veya bir ürünün bu özellikleri göstermek istediğinde kullanılır.
       
       Spektrumun bu ilk rengi, motivasyonu, teşviki, aktiviteyi ve ihtirası sembolize eder. Yeni bir başlangıç, yeni bir yaşama sevinci ve yeni bir sevginin anahtarıdır. Enerjisi çok kuvvetli. Kırmızının bizlere aşıladığı en önemli duygu, sıcaklık, heyecan ve bir an önce harekete geçme istemidir. Devamlılık, fiziksel güç ve azim onun bütünlüğüdür. Dostluk ve hoş görü pozitif katkıcılığıdır. Fiziksel, aşk, cinsel istek onun komutunda güçlenir.
       
       Başka bir kaynakta kırmızı ile ilgili şu ifadeler yer almaktadır; kırmızı; ilk anda algılandığı gibi kaba kuvvetin rengi değildir. Onun titreşimlerinin etkisi en kaba zihinden en saf zihne uzanabilir. Kırmızı renkte giyinmeyi sevenler iyimser ve enerjik insanlardır.
       
       Bu özelliklerinden dolayı pek çok ülkenin bayrağı kırmızı renktedir. Aynı zamanda kan rengi olduğundan dolayı insanda değişik psikolojik etkiler oluşturabilir.
       
       Negatif etkisinde ise; kırmızı renk dışa dönük özelliklere sahip sıcak bir renkten, insanlara hayat ve enerji verdiği gibi, kalabalık, umursamazlık, inatçılık halleri, çabuk ve ince titreşimlere sahip olduğundan çoğu defada, kızgınlık ve saldırganlık sık rastlanan belirginlikleri arasında yer alır.
       
  Bordo
        Kırmızı renkteki iyimserlik ve beceriklilik özelliklerini gösterir. Rekabete açık ve meydan okuyan bir yapıdadır. Davasını savunmaya, başarının peşinde koşmaya hazırdır. Yüce şeylere yönelmeye eğilimlidir. Kısa süreli ve geçici sonuçlara önem vermeden asıl arzularını tatmin peşindedir. Fakat fikir değiştirebilmesi ve gelecek vaat etmesi olumsuz yönlerini azaltır. Entelektüel açıdan bakıldığında saldırgan biri olarak görülebilir ama yinede sevecen bir yapıya sahiptir.
       
  Kızıl
        Kırmızı rengin en ateşli tonudur. Diğer tiplere kıyasla daha hoş yada kinci olabilir. Ani öfkeler görülebilir. Yerinde rahat durmayan bir yapıdadır. Bu yüzden bazen amaçsızca hareket edebilir. Sevgi gösterileri yüzeysel olmakla kalır ve bencilce güdülerini gizlemeye yöneliktir. Umutsuzluğun ötesindedir. Canlılığa neşeye ve uçarılığa sahiptir.
       
  Pembe
        Çekingendir, romantik bir yumuşaklığa sahiptir. Canlılığın az olması ile birlikte dişilik ve aşk anlamına gelir. Sevecenlik ve samimiyet ifadesini iletir.
       
       Kırmızı rengin en açık tonlarındadır. Sevgi ve yardımseverlik güdüleri çok kuvvetlidir. Kıskançlık ve kini barındırmayacak kadar yumuşak bir karaktere sahiptir. Gerçek pembe çok açık bir tondur ve bu rengin insanları da kolaylıkla incinebilecek bir yapıdadır. Parlak bir pembe neşedir. Ama soluk bir pembe asık yüzlülük getirir. Uyum neşe şirinliğin ve sevginin simgesidir. Rahat hissettiren ve dinlendiren bir renktir. Soft pembe; kasları gevşetir duyguları geliştirir.
       
  Fuşya
        Tüm renk karakterleri içinde en zarif olanıdır.Bu renk idealizmi en saf bir biçimde ortaya koyar. Saygı şükran ve sadakatin simgesidir, anlayışı ve olgunluğu ışınlar. Hiçbir ayırım yapmadan yöneticilik vasfı taşır. Yumuşak, sıcak ve koruyucu özelliklerin sahibidir. İfade ettiği en yüksek değer ruhsallıktır.
       
       Şefkat, nezaket, yumuşaklık duygularını ortaya çıkartan bir renktir. Duyarlı insanlar tarafından tercih edilen bu renk aşk duygularını da ifade eder. İdealizmin en saf halini anlatır. Bundan dolayı adanmışlığın da temsilcisidir.
       
       Negatif trafından baktığımızda egemenlik duygusu güvensizlik kendini beğenmişlikle gelen yalnızlık ortaya çıkar.
       
       Bu renk negatif insanlarda bir üstünlük kurma niteliğine sahiptir.Bu yönü de macentalarının toplumdan soyutlamalarını meydana getirmiştir.Bazen de fanatikçe egemenlik duygusu geliştirir macenta karakterler. Kendilerine pek saygı duymaz macentalar,bazı problem ve dertlerini mutlaka bir başkaları çözmelidirler.
       
  Kahverengi
        Sağlamlık ve yararlılık ifadesini taşır. Renklerin en gerçekçi olanıdır. Aynı zamanda sağlıklı bir yaşamı ve güncel çalışmayı yansıtır. Koyuluğu arttıkça siyahın özelliklerini almaya başlar.
       
       Gerçekçiliğin plan ve sistemin rengidir. İnsan hareketlerini hızlandırır. Güvence istikrar ve büyük ölçüde pratikliği temsil eder.
       
  Turuncu
        Kırmızıdan daha fazla enerji, sıcaklık ve iletişim ifade eder. Cömertlik ve duygu taşkınlığı anlamına gelir.
       
       Turuncu kırmızı gibi dışa dönük ve tamamlayıcı bir renktir. Pozitif açıdan kırmızıdan daima daha yapıcıdır. Daha bariz bir açıklama ile insana lüzumlu olan hayat öpücüğünü mantıklı yollarla verir. Sağlık,canlılık,heyecan belirgin katkılarıdır. İletişim, atılım ve hareket bu renkle sağlanır. En önemli niteliği ise,hayat öpücüğü ile,mutluluk verişidir.
       
       Dinamik bir renktir. Turuncunun menfi tesiri kahverengine yaklaştığı zaman görülür. Toprak rengi turuncu dünyevi materyalizmin sembolüdür.
       
       Yüksek amaçların rengidir. Kendine güvenli gururlu gülmeyi ve güldürmeyi seven yapıdaki insanların rengidir. Tavırları ile başkalarını güçlü bir şekilde etkileyebilirler. Bu rengin titreşimi sağlık, canlılık, yaratıcılık, mutluluk, içtenlik, olumlu bir perspektif ve mutluluk getirir. Turuncunun titreşimindeki insanlar kendi kendilerine yemeyi bilirler sosyal olmayı istemeleri bazen yolda çıkmalarına sebep olur. Turuncu, negatif etki verdiğinde gösteriş meraklısı kibirli baskın mutsuz, melankolik bir kişilik ortaya çıkar.
       
       İstikrar endişe gidericilik sıcaklık aynı zamanda sindirime yardımcı olduğu düşünülür. Negatif etkisinde turuncu, ezici ve üstün olma duyguları en belirginidir. Çoğu zaman gösteriş meraklıların oluşumudur turuncu yansıma.
       
       Turuncu kişilerde, zaman zaman durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntü görünüm ve ifadeleri ise, ümitlerin yıkılması ve yıkıcılığa yol açar.
       
  Mavi
        Sakin ve dinlendirici bir atmosfer oluşturan derin ve feminen bir renktir. Freud maviyi sakin diye niteler. Faber Birren ise tansiyonu düşürdüğünü söyler. Araplar ise mavi taşların kanın akışını yavaşlattığına inanırlar. Nazar boncuğu o yüzden mavi taşlıdır. Sakinleştirici bir renktir.
       
       Batıda bu etkisi yüzünden intiharları azaltmak için köprü korkuluklarını maviye boyarlar. Amerika'da bir ilk okulun duvarlarını beyaz ve portakal renginden maviye çevirmişler, çocukların yaramazlıklarının azaldığını tespit etmişler. Mavi ve özellikle lacivert kozmik bir renk olarak kabul edilir. Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği çağrıştırır. Uluslar arası toplantılarda tüm devlet başkanları lacivert takım elbise giyerler.
       
       Yetişkinler tarafından tercih edilir. Mavi ruhsal iş yaşantı ile ilgilidir. Sakindir ama yeşil gibi değil daha çok mavi bir törenselliği müjdeler. Mavi koyulaştıkça izleyeni daha çok sonsuzluğa doğru çeker. Açık mavi daha az dikkat çekicidir. Beyazla kombine edildiğinde ise tazelik, hijyenik temizlik duygularını verir.
       
       Güçlü bir titreşime sahiptir. Süzen, huzur, sadakat simgeleyen bir renktir. Şiddetli arzular ile hassaslığı bir araya getirir. Zama zaman amaca ters bile olsa gerçekten oğru olanı yapmaya eğilim gösterir. Negatif yanları ile ele alırsak mavi kuşku, şaşkınlık, inançsızlık, özgüvensizlik verir. Tembel ve uyuşuk bir yapıdan melankoliye kaydırabilecek bir etki yapabilir. Çivit mavi, ikili ilişkilerde beceri iyi iletişim doğruluk ve dürüstlük ortaya koyarken olumsuz yönünde başarısızlık el atılan işten randıman alınmaması.
       
       Mavi renk,sürekli bir arayış içerisindedir.Şüphe,güvensizlik ve yetenek eksikliği bu rengin olumsuz yönleridir. Gerçek dışı özelliklere sahip bir renk olarak, insanı gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallere de sürükleyebilir. Bu sebepten ötürü kendi özgüveni olmayan,aşırı duygusal karakterler yaratır mavi. Mavi insanlar, tekdüzeliğe alıştırabilecek özelliğe sahiptir.
       
  Turkuaz
        Büyük bir gücü ve soğuk içsel bir ateşin hayalini içerir. Uçuk turkuaz, mavi ve yeşil gibi sakinleştiricidir. Canlandırıcı ve sakinleştirici psikolojik etkileri bulunmaktadır.
       
       İnsanlar üzerinde istikrar sağlayıcı bir özellik sağladığı gibi, dikkati ve konsantrasyonu da ayakta tutar. Bu sebepten turkuaz insanı kendisini kolayca ifade eder. Açık fikirliliğin, gururun, yardımseverliğin potansiyeldir. Turkuaz ayrıca en üst düzeydeki değişim ve dönüşüm sembolüdür.
       
       Negatif etkisinde turkuaz,insanın hayattan korkmasına yol açacak bir acemilik ya da çekingenlik hissi oluşturabilir. Kişileri duygusal ve zihinsel açıdan boşluğu iletebilecek olan soyutlama isteğine yol açabilmesi de bir başka negatif yanıdır.
       
  Sarı
        Renklerin en neşelisidir. Gençlik ifade eder. Canlıdır. Daha çok açık tonlarda bu özellik belirginleşir. Altın sarısı aktiftir. Sarıya hafif yeşil karıştırıldığında rahatsız edici bir etki verir.
       
       Sarı gençliğin ve dikkat çekiciliğin ifadesidir. Ayrıca yol çizgilerinin beyazdan sarıya dönüştürülmesindeki sebep de sarının dikkat çekici bir renk olmasından kaynaklanır. Sanılanın aksine sarı beyazdan daha göz alıcı bir renktir. Geçiciliğin ifadesi olduğu içinse tüm dünyada taksiler sarıdır, dikkat çeksin ve geçici olduğu bilinsin diye.
       
       Takdir edilmesi gereken bir renktir. Güçlü ve etkili bir fonda olduğu zaman gerçek değerine ve titreşimine ulaşır. Zeka ile birleştirildiği entelektüelliğe ulaşır. Sanatçıya ilham veren sarı renktir. İlimsel düşüncenin canlılığı yenmesidir. İşte bu noktada sarı renk kendisini seven insanlara bilgi ve bilgeliği getirir. Entelektüel yapılı akıl ve mantığa önem veren insanlar için uygundur. Soğuk bir sarıyı tercih eden insanlar bilgiye ihtiyatla yaklaşıyor demektir. Negatif özellikler olan sıkılganlık ve kuruntulu olma durumu ortaya çıkar.
       
       Günışığı ve enerji zekayı uyarır. Güneşin rengi olduğu için kişinin günlük hayatına hakim olan renktir. Özellikle açık sarı kişiye huzur verir. Morali bozuk olan kişiler sarı rengin hakim olduğu ortamlarda kendilerini gevşemiş ve hafiflemiş hissederler. Sarı zeka incelik ve pratiklikle ilgilidir. Hüzün ve özlemin rengi olan sarıyı son baharın tüm hüzünlü günlerinde görmek mümkündür.
       
       Spektrumun sıcak renkleri arasında en hafif ama en fazla kozmik gücü olan sarı renk, Güneşe en çok benzeyen renk oluşu ile, insana umut duygusu veren bir potansiyeldir. Parlak, neşeli ve heyecan yüklü bir güce sahiptir. Açık görüşlülüğü ve ilhamı simgeler.Parlak bir renk oluşu ifade bilgiyi ve bilgeliği ön plana çıkarır. Entelektüel bir bakış ve yöneticilik duyguları ile de iç içe yaşar.
       
       Sarı rengin olumsuz özelliği, yıkıcılığa yol açabilmesidir. Aldatma, iki yüzlülük, kindarlık negatif yönlerinin en haşinleri arasında yer alır. Derin bir karamsarlığa, zihinsel depresyona sebep olabilecek özellikleri de bünyesin de taşır.
       
  Mor
        Renkler arasında en esrarengiz olanıdır. Sırrını koruyan mistik düşünce ile eş değerlidir. Mor üzüntülü melankolik ve onurludur. Lilaya dönüştüğünde mistikten çok sihirli ciddiden çok hastalıklı olur.
       
       Mavi ve kırmızının karışımı ile ortaya çıkan bu renk asilliği ve kendine güvenmeyi ortaya koyar. Özelliği ve tek vücut perçinleşmeyi simgeler. Ruhsal enerji vizyon ve sezgi ile barışık alanda seyir eder. Kader denilen enerjinin içsel sürecini çizgiler. Sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans morla birleşiktir. Sakinleştirici ve dinlendirici yönü alçak gönüllülük ile tam bir bütünlülük oluşturur.
       
       Zenginliği, saygıyı, asalet, soyluluk ve kibarlığı çağrıştırır. Sanat bu renkle bütünleşmiştir. Çünkü mor, yaratıcı özellikler taşır.aynı zamanda resmi geçit ve törenlerde en çok kullanılan renktir. Özgüven duygularını simgeler. Bütünlüğü getirir.
       
       Bunun yanı sıra morun nevrotik duyguları açığa çıkardığı insanları bilinç altında pesimistik bir psikolojiye itip korkuttuğu tespit edilen bir renk olduğu ifade edilmiştir. 1998 yılında Ataköy'de çatıdan atlayarak intihar eden çocuğun şizofren olduğu öğrenilmişti. İntihar resimlerinde ajandadan bir kenara savrulmuş çakmağa kadar her şey mordu. Çocuğun tırnakları dahi mora boyanmıştı. İntihar edenlerin çoğunun da beğendiği bir renk olduğu yapılan araştırmalarda saptanmıştır.
       
       Nevrotik duyguları açığa çıkardığından insanları bilinçaltında korkuttuğu saptanmıştır. Aynı zamanda esrar işkence ve kontrolsüz kuvvetin rengidir. Eskiler bu rengi sabır ve fedakarlık rengi olarak tanımışlardır. Roma'nın satvetli devirlerinde imalatının pahalı oluşu nedeni ile İmparatorlara mahsus saray ve kıyafet rengi olmuştur.
       
 • Google
  Google

  Reklam vermek için...