keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Mobilya > Yatak
Tüketiciler bazayı tercih ediyor
Bazaların mekandan daha fazla faydalanmayı sağlayan işlevsel yönü de kullanım alanlarının daha hızlı bir artış göstermesinde etkili olmuştur. Bunun sonucu olarak tüketici tercihini bazadan yana kullanmaya başlamıştır.
      Hazır yatak üretiminin henüz sektörleşmediği dönemde yataklar, ister yün dolgu, ister pamuk olsun, herkesin uyku ve dinlenme ihtiyacını karşılayan türdendi. Ancak herkesin bir karyolası yoktu. Karyola genellikle kentlerin tamamında olmasa da, kentlerde yaşayanların büyük çoğunluğunun kullandığı, yer yatağına göre daha yüksekte yatma alışkanlığının, hatta ayrıcalığının bir süreci olarak belirdi. Oysa günümüzde hala Anadolu'da yer yatağı yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Sayıları hızla azalan, açılır döşek olarak da adlandırılan bu yataklar pratik olmaları nedeniyle de halen vazgeçilmezliklerini korumaktadır. Kullanan kişiye akşamları yatacağı yere serip, sabahları da toplayıp kaldırabilme kolaylığı sağlar.
     
     Yurtiçinde sünger üretiminin başlamasıyla, yatak içerisinde sünger, yatak dolgu malzemesi olarak kullanılmaya başlandı. Bu süreci daha sonra yaylı yatak üretimi takip etti. Sünger dolgulu veya yaylı yataklar henüz tüketici tarafından tanınmadığı ve sektörün oturmadığı dönemlerde yatak ölçüleri karyola üreticilerinin ebatlarına uyularak üretilmeye başlandı. Böylece üretilen yatak ebatlarında da standartlaşma başladı. Bu rekabet tüketiciye daha iyi hizmet verme yarışını da başlatmış oldu. Bu hizmetlerden biri de artık yataklardan ayrı düşünülemeyen bazalar oldu.
     
     Baza üretimine etkin olarak 1993 yılında başlandı. Kullanım alanlarının artarak genel anlamda kabul görmeye başlaması ise iki yıl gibi bir sürenin ardından 1995 yılında gerçekleşti. Bu yaygınlaşmanın başat nedenleri ; sektörün iç dinamiği ve sektör içinden bu dinamiği destekleyen faktörler olarak sıralanabilir.
     Yer yataklarının kullanımının azalmakta olması zamanla karyola ve karyola yüksekliğinde tasarlanmış daha fonksiyonel bir ürünü kullanmanın ayrıcalıktan çıkmasına bir nevi önayak olmuştur. Bazaların mekandan daha fazla faydalanmayı sağlayan işlevsel yönü de kullanım alanlarının daha hızlı bir artış göstermesinde etkili olmuştur. Bunun sonucu olarak tüketici tercihini bazadan yana kullanmaya başlamıştır.
     
Neden baza?
 • Bazalar genelde 2 parçadan oluştukları için taşıma kolaylığı sağlar.
 • Bazaların montaj kolaylığı vardır.
 • Bazaların iç kısımlarındaki metal iskelet ürüne sağlamlık katar.
 • Yatakta kullanılan kumaşın ve dikişin, bazada da kullanılarak ürüne komple uyumu sözkonusudur.
 • Yaylı yataklar için sert ve düzgün zeminde kullanım tavsiyesinde bulunulmaktadır.
 • Sandıklı ve çekmeceli bazalarda ergonomi mevcuttur.

        Sektörün kendi içindeki dinamiğe göz attığımızda yukarıda sıralanan sebepler önem kazanırken bu dinamiğe paralel ve bu süreci tetikleyen dış faktörleri ise;
 • Kentleşmeye paralel olarak konutların standartlaşması
 • Ata erkil aile yapısısının yerini çekirdek ailenin alması
 • Ekonomik şartlardan dolayı ailenin her iki bireyinin de çalışması ve bu sebeple kullanımı daha kolay ve pratik ürünlerin tercih edilmesi,
 • Özellikle televizyon reklamlarının sayesinde ikiz yatağın tüm tüketiciye tanıtılması,
 • şeklinde sıralayabiliriz.


  Kaynak: mobilyaonline.net
 • Google
  Google  Reklam vermek için...