keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Mimari
Mimari ulusal proje yarışması
      Balıkesir şehir merkezinin panoramik seyir terası konumunda bulunan Çamlık Tepesi’nin kent yaşamına katılması ve bu yerin kent yaşam kalitesini yükseltmesine katkı yapması doğrultusunda geliştirilmesi, tepenin devamında yer alan ağaçlandırma alanları ve yakın çevresi ile birlikte projelendirilmesi Balıkesir Belediye Başkanlığı’nca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarıldı.
     
Danışman Jüri Üyeleri:
 • Sabri Uğur (Balıkesir Belediye Başkanı)
 • Necdet Hacıoğlu (Prof.Dr. Balıkesir Üniversitesi Rektörü)
 • Cengiz Dikici (TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı)
 • Metin Ermiş (Balıkesir Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı)
 • Mehmet Özpınar (Balıkesir Belediyesi İmar Müdürü)
 • Emrah Aldemir (Balıkesir Belediyesi Şehir ve Bölge Planlamacısı)

  Asli Jüri Üyeleri: Işık Aydemir (Prof.Dr. Mimar, YTÜ Mimarlık Fakültesi Çevre Düzenlemesi Bilim Dalı Başkanı) Aykut Karaman (Prof.Dr. Mimar, MSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı) Orhan Reman (Prof.Dr. Mimar, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı) Han Tümertekin (Mimar, Mimarlar Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul) Bozkurt Gürsoytrak (Mimar, Boyut Mimarlık Ltd. Şti. Genel Müdürü, Ankara)

  Yarışmanın Takvimi
        Yarışmanın İlan Tarihi : 13 Şubat 2006
       Kayıtların Başlama Tarihi : 13 Şubat 2006
       Sorular için son gün : 31 Mart 2006
       Yanıtların Gönderilme Tarihi : 10 Nisan 2006
       Projelerin Son Teslim Tarihi : 14 Temmuz 2006
       Jüri Değerlendirme : 28 Temmuz 2006
       Sonuçların İlan Tarihi : 15 Ağustos 2006
       Proje Sergisi Tarihleri : 02-09 Eylül 2006
       Kolokyum ve Ödül Töreni : 04 Eylül 2006
       
       Proje Sergisi, Kolokyum ve Ödül Töreni, Balıkesir’de yapılacaktır.
       
  Ödüller: Asli Jüri’nin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere, aşağıda belirtilmiş bulunan ödüller net olarak ödenecektir.

  Birincilik Ödülü : 60.000,00 YTL
  İkincilik Ödülü : 40.000,00 YTL
  Üçüncülük Ödülü : 25.000,00 YTL
  5 adet mansiyon 10.000,00 X 5 : 50.000,00 YTL Satınalma (gerekli görüldüğü kadar) :7.500,00 YTL

  Katılma Şartları
        Yarışmaya, tüm TMMOB Mimarlar Odası üyeleri tek başlarına veya ekip olarak; TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası üyeleri ise, ekiplerinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi müellif mimar bulundurmak kaydıyla bu yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, Balıkesir Belediyesi’nden (İmar Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binası Kat: 4’de), “isim ve adres bırakarak şartname almaları” gerekmektedir.
       
       Şartname bedeli olan 50,00 YTL (Elli Yeni Türk Lirası), TC Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi’ndeki 37284848-5001 no’lu Balıkesir Belediyesi’ne ait resmi hesaba yatırılacak ve dekontu, isim ve adres ile birlikte, yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya kayıtlı posta ya da faks ile (0266-239 33 99) gönderilecektir.
       Dekontu alan Belediye, yarışmacının adresine, şartnameyi İadeli Taahhütlü Posta gönderisi olarak gönderecektir.
       
       Jüri Üyeleri (Danışman, Asil, Yedek) ve Raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları bu yarışmaya katılamazlar.
       
  Bilgi İçin: Balıkesir Belediyesi İmar Müdürlüğü Kat: 4,Balıkesir www.balikesir-bld.gov.tr
 • Google
  Google  Reklam vermek için...