keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Mimari
Anadolu evleri
      Anadolu'daki yerleşmeler, gelenekler, bölgesel veriler, uygulama ilkeleri ve koşullara bağlı olarak biçimlenirler. Bu oluşum ve biçimlenmede Anadolu insanının yaşamının ve toplum yapısının etkisi açıkça görülür.
     
     Anadolu'daki geleneksel konut yerleşmeleri, planlama ilkeleri ve mekânsal örgütlenmeler açısından benzerlikler gösterir. Bölgesel özellikler yerleşmelerin dağınık ya da toplu dokuda oluşmasında etkendir. Yerleşmelerde yalın ve doğal biçimler etkilidir.
     
     Geleneksel Anadolu evi dış çevre ve iç çevre olarak ele alınabilir.
     
DIŞ ÇEVRE
      Bazen bir çeşme ya da bir dinsel merkezin bulunduğu meydanı çvreleyen sokaklarla oluşan mahalleler yeleşmenin özelliğini yansıtırlar. Sokaklar topografik özelliklere uyar ve genellikle insanla beraber yüklü bir hayvanın geçebileceği ölçektedir. Bazı yerleşmelerde sokak üzerine taşan saçaklar kapalı, samimi ve değişken perspektifli mekân etkileri oluştururlar. Bu organik sokakları bölgesel özelliklere göre bazen ahşap payandalı ya da taş konsollu çıkmaları ile yapı kütleleri, bazen de yüksek bahçe ya da avlu duvarları sınırlar.
     
İÇ ÇEVRE
      Bahçe, avlu ve avluyu çevreleyen mekânlardan oluşur. Herşey kullanıcının yaşama biçimi ve günlük eylemlerine göre tasarlanmıştır. Genel özellikler şöyle özetlenebilir:
 • Pratiklik
 • İşlevsellik
 • Çevre koşullarına uyum
 • Çözüme iç mekânla başlayıp dışa doğru geliştirmek ve bütünleştirmek
 • Malzeme ve gereçleri en yakından seçmek
 • Çözümde, strüktürde, görünüşte yalınlık
 • İşlevsel çözümlerin planlamadaki önceliği
 • İç ve dış çevre arasında plan düzeninden doğan sıkı bir ilişki vardır. Zemin kat genelde sokak cephesinde kapalı tutulmuştur. Üst katlarda çıkmalarla sokağa açılır. Evler yaşamın yoğun olarak geçtiği bahçe ya da avluya yönelirler.
 • Evlerin plan şemaları ve kullanılan malzemeler Anadolu'nun değişik bölgelerinde değişik koşul ve bileşenlerde ortaya çıkmaktadır. Bunda iklim, çevresel koşullar, yöresel topografik durum gibi pek çok etken söz konusudur.
 • Yerleşmelerle ilgili bölgesel veriler şu yapım gruplarını karşımıza çıkarmaktadır:
 • Güneydoğu Anadolu'nun taş konut mimarisi
 • Doğu Anadolu'nun ahşap hatıllı taş mimarisi
 • Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tipik ahşap iskeletli ev mimarisi
 • Marmara Bölgesi'nin ahşap konut mimarisi
 • Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kübik düz damlı, taş konut mimarisi
 • Orta Anadolu'nun özellikle Kapadokya yöresine özgü taş ve kerpiç konut mimarisi
 • İç Batı Anadolu ve Orta Anadolu küçük yerleşmelerindeki kerpiç dolgulu ahşap konut mimarisi.

  SAFRANBOLU EVLERİ
        Yaşam biçimi ve geleneklerin, yöresel doğa koşullarıyla birlikte oluşturduğu bir mimari. Safranbolu bir vadi yerleşmesidir. Yamaca yerleşen evler birbirlerini kapamazlar. Evler, sokaklar ve bahçe duvarları birbirini tamamlar. Zemin kat ile bütünleşen bahçe duvarı sokağın devamıdır. Üst katlarda çıkmalar ve geniş saçaklar cepheyi oluşturur. Safranbolu geleneksel nitelikleri koruyan bir yerleşimdir.
       
  DOĞU KARADENİZ EVLERİ
        Düz arazinin azlığı dağınık yerleşimi ortaya çıkarır. Yöresel malzeme mimarinin oluşmasındaki en önemli etkendir. Ahşap çatkı yapı ve arasındaki dolgu tipik mimeri öğelerdir.
  AKÇAABAT ORTAMAHALLE, TRABZON

  RİZE GELENEKSEL BİR EV ÖRNEĞİ

  BURSA CUMALIKIZIK
        Taş kaplı sokakları, evlerin üst katlarından taşan çıkmaları, küçük pencereleri ve kafesleri, çıkmaları taşıyan payandaları ile geleneksel bir yerleşimdir. Sokak evin bir parçasıdır, evler üretim ve yaşamın sürdürüldüğü iç avluya açılırlar.
  BİR SOKAK PERSPEKTİFİ

  KULA EVLERİ
        Sokağa taşan çıkmalarıyla, geniş saçaklarıyla, yüksek duvarlarla çevrili iç avlularıyla, değişken sokak perspektifleriyle geleneksel Türk evi özelliklerini taşıyan bir yerleşim.
  TİPİK KULA SOKAĞI

  BODRUM EVLERİ
        Beyaz badanalı dış duvarları, küçük pencereleri, yüksek bahçe duvarlarından sarkan çiçekleri, dar, gölgeli taş kaplı sokakları ile tipik bir Akdeniz mimarisi.
  GELENEKSEL BODRUM DOKUSU

  KAŞ EVLERİ
        Dar sokakları, karakteristik evleri ve tarihi eserleri iç içe olan, Akdeniz kıyısında küçük bir yerleşim. Beyaz badanalı dış duvarlar, ahşap çıkmalar, küçük pencereler, cephedeki arşitrav tipik mimari öğelerdir.
  KARAKTERİSTİK BİR KAŞ SOKAĞI

  HARRAN EVLERİ
        Taş, toprak gibi yöresel malzemeyle üretilmiş birim konutlardan oluşan bir yerleşim. Birkaç konut birimi bir ailenin yaşadığı bütünü oluşturur.
  TİPİK HARRAN GÖRÜNÜŞÜ

  MARDİN EVLERİ
  GELENEKSEL SİVİL MİMARİ ÖRNEĞİ

  KAPADOKYA EVLERİ
  KAPADOKYA, UÇHİSAR
  KAPADOKYA, AVCILAR

  TİPİK BİR GÜZELYURT EVİ
  (GÖRÜNÜŞ, PLAN, KESİT)

  Kaynak: Günay, Reha, Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Kültür Bakanlığı Yayını, No: 456, Ağustos 1981.
  Küçükerman, Önder, Turkish House, Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi, T.T.O.K. Yayını, 3. Basım, 1988.
  Sözen, Metin ''Anadolu Türk Mimarisi'', Anadolu Uygarlıkları, Cilt 5.
  Ünver, S., Eldem, S.H., Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı, T.T.O.K. Yayını, 1970.

  Kaynak: imece.org
  Zafer Akdemir - Metin Keskin
 • Google
  Google  Reklam vermek için...